digitalnazbirka.biblio-knjazevac.org

Izrada sajta

Izrada sajta Digitalne zavičajne zbirke Narodne biblioteke "Njegoš" po Smernicama za digitalizaciju. Pretraga izdanja po parametrima: naslov, autor, godina izdanja, linkovi ka COBISS registru, sa svim pripadajućim metapodacima za svako izdanje ponaosob. Jedna od prvih digitalnih biblioteka u Srbiji koja u potpunosti odgovara smernicama navedenim u Pravilniku o bližim uslovima za digitalizaciju bibliotečko-informacione građe i izvora.

Platforma

Joomla

Ovo je footer. U našem slučaju nema potrebe da sadrži ništa posebno. © GetToNet