visiteastserbia.rs

Izrada sajta

Izrada sajta - turističke ponude Istočne Srbije, u saradnji sa East Star Group. Automatsko prikazivanje budućih događaja-manifestacija u Istočnoj Srbiji, povezivanje sa Facebook stranicom i event-ima.

Platforma

Joomla

Ovo je footer. U našem slučaju nema potrebe da sadrži ništa posebno. © GetToNet