Ovo je footer. U našem slučaju nema potrebe da sadrži ništa posebno. © GetToNet